An Bord Pleanála

 

⚠ Eolas Tábhachtach ⚠
Ón Luan, 25 Bealtaine 2020, beidh oifig an Bhoird Pleanála ag 64 Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1 ar oscailt arís mar is gnách don phobal óna 9.15 ar maidin - 5.30 tráthnóna, Luan go hAoine.
Gheofar tuilleadh eolais faoi amlínte, na dátaí deiridh chun achomharc pleanála a dhéanamh, seachadtaí poist, fad sóisialta agus nithe eile in An Bord Pleanála agus Eolas ar COVID-19.
Tá An Bord Pleanála ag déanamh de réir gach treoir ón Rialtas agus ó na húdaráis sláinte maidir leis an bpaindéim Covid-19. Ina fhianaise sin, ní bhíonn ár n-oifigí ar oscailt ach ar feadh cúpla uair an chloig sa lá chun iarratais agus achomhairc/aighneachtaí a ghlacadh.

Socraíodh in orduithe an Rialtais mar gheall ar shíneadh a chur leis na teorainneacha ama ar chúrsaí pleanála nach dtabharfar aird ar an tréimhse ama dar tús an 29 Márta 2020 go dtí an 23 Bealtaine 2020 agus teorainneacha ama éagsúla á ríomh faoi na hAchtanna Pleanála agus Forbartha agus faoi Achtanna eile. De bhrí nach bhfuil aon ordú eile déanta ag an Rialtas chun síneadh a chur leis an reo ama tar éis an 23 Bealtaine 2020, tiocfaidh na gnáth-theorainneacha ama atá leagtha amach sa reachtaíocht lena mbaineann i bhfeidhm ón 24 Bealtaine 2020.

Daoine ar mian leo teagmháil a dhéanamh leis an mBord Pleanála, iarrtar orthu é a dhéanamh ar an bhfón, le ríomhphost, nó ar shlí éigin eile seachas bualadh isteach san oifig. An fáth leis sin ná daoine a choimeád scartha amach ó chéile chomh fada agus is féidir, nuair nach gá teagmháil duine le duine.
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 25/05/2020, 17.30

 

Nuacht agus Foilseacháin

Building

24/05/2020 - Cuirfear na gnáth-theorainneacha ama atá leagtha amach sa reachtaíocht lena mbaineann i bhfeidhm le héifeacht ón 24 Bealtaine 2020
Socraíodh in orduithe an Rialtais mar gheall ar shíneadh a chur leis na teorainneacha ama ar chúrsaí pleanála nach dtabharfar aird ar an tréimhse ama dar tús an 29 Márta 2020 go dtí an 23 Bealtaine 2020 agus teorainneacha ama éagsúla á ríomh faoi na hAchtanna Pleanála agus Forbartha agus faoi Achtanna eile.

De bhrí nach bhfuil aon ordú eile déanta ag an Rialtas chun síneadh a chur leis an reo ama tar éis an 23 Bealtaine 2020, cuirfear na gnáth-theorainneacha ama atá leagtha amach sa reachtaíocht lena mbaineann i bhfeidhm ón 24 Bealtaine 2020. Gheofar tuilleadh eolais ar ár leathanach eolais COVID-19.

24/05/2020 - Filleadh ar ghnáthuaireanta oscailte don phobal
Ón Luan, 25 Bealtaine 2020, beidh oifig an Bhoird Pleanála ag 64 Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1 ar oscailt arís mar is gnách don phobal óna 9.15 ar maidin – 5.30 tráthnóna, Luan go hAoine.

19/06/2020 - ABP-303247-18
Cinneadh a eisíodh ar iarratas rialtais áitiúil maidir leis na hoibreacha beartaithe feabhsúcháin sa ríocht phoiblí agus na hoibreacha beartaithe cosanta ar thuilte ag Cé Uí Mhuireasáin, Cathair Chorcaí.

19/05/2020 - Cinntí a eisíodh maidir le hiarratais ar Fhorbairt Tithíochta Straitéisí
Eisíodh cinntí i Márta 2020 maidir leis na hiarratais seo a leanas ar Fhorbairt Tithíochta Straitéisí:

11/05/2020 - Na dátaí deiridh chun achomharc pleanála a dhéanamh (Nuashonraithe)
Na dátaí deireanacha chun cinneadh údaráis pleanála a rinneadh idir 2 Márta 2020 agus 29 Bealtaine 2020 a achomharc.

Féach gach nuacht...
Féach gach foilseachán...