An Bord Pleanála

Chun teagmháil a dhéanamh:

• Seoladh: 64 Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath, 1

D01V902 (léarscáil ionaid).

• Fón: (01) 858 8100 nó Lo-call 1890 275 175

• Facs: (01) 872 2684

• Uimhir Idirnáisiúnta: +353 1 858 8100

• Facs Idirnáisiúnta: +353 1 872 2684

• Ríomhphost:

  • Gnáthachomhairc Phleanála, agus gach achomharc eile: seol ríomhphost chuig appeals@pleanala.ie.

  • I gcás iarratais nó réamhiarratais ar Fhorbairt Bonneagair Straitéisigh, seol ríomhphost chuig sids@pleanala.ie.

  • Aiseolas ar an Láithreán Gréasáin le líne ábhair de 'tráchtanna ar shuíomh gréasáin', seol ríomhphost chuig bord@pleanala.ie.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 01/04/2020