An Bord Pleanála

Saoráil faisnéise

Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014, is ceadmhach do dhuine ar bith iarratas a dhéanamh chuig an mBord Pleanála ar rochtain ar fhaisnéis chomhshaoil atá i seilbh an Bhoird Phleanála, nó atá á choimeád thar ceann an Bhoird Phleanála.

Ba cheart iarratais ar fhaisnéis faoin Acht um Shaoráil Faisnéise a sheoladh chuig:

  An tOifigeach SF,
  An Bord Pleanála,
  64 Sráid Mhaoilbhríde,
  Baile Átha Cliath 1.
  Fón (01) 858 8100
  Ríomhphost foi@pleanala.ie

Chun tuilleadh sonraí a fháil ón mBord Pleanála faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014:Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 20/10/2017